• ALT ER MULIG: ?Den handler om å ha tro på seg selv, og tro på at alt er mulig, sier Helene Bøksle om "Lys til nattsvart jord". FOTO: Kristin Ellefsen

Starten på juleeventyret

"Lys til nattsvart jord" er julesangen som kan synges hele året.