Empatisk om fremmedkrigerne

«Når folk leser boken din, vil jeg ikke de skal være glade for at sønnen min er død.»