"Now watch this drive"

"Terrorisme er handlinger utført av... vel utført av ....terrorister". Nettet renner over av George W. Bush-imitasjoner og andre parodier.