• VIL HA STØTTE: Festivasjef Arild Buli er nesten sikker på at det blir Quart i 2010, men krever at næringslivet bidrar med mer penger. FOTO: Jon Anders Skau

Mener næringslivet svikter

Festivalsjef Arild Buli i Quartfestivalen krever minst 10 millioner fra næringslivet neste år.