Platina til Paperboys

Banjo og munnspill har gjort sitt til å gi «Lonesome Traveller» platinastatus.