Kulturrådet ga råd om koronastøtte to ganger. Begge ble forkastet

foto