• Et eksempel fra Britt Smelværs installasjon "Eg er her – ikkje der. Eg er der – ikkje her". FOTO: Johan Otto Weisser

Når skilsmissen definerer et forhold

Utstillingen på Bomuldsfabriken Kunsthall, forholder seg til grunnlovsjubileet med en undersøkelse av forholdet mellom det danske og det norske.