blågestad003.jpg

Planleggingen og etableringen går i en fart som er et sjeldent syn i kommune-Norge. Fra en ide blir lansert til noen våger å tenke på byggestart går det som oftest år med politisk tautrekking, hestehandling og sur budsjettering før det til slutt ender opp i halvslappe kompromisser. Historien om Tangen-samlingen har nå en fart og en vilje som gir tro på at dette kan bli noe ambisiøst og storslått. Det er bred politisk velvilje bak satsingen, vilje til å lete etter nye løsninger, men enda viktigere: vilje til å bruke penger.

Det er mektige aktører med gjennomføringskraft som kjører lokomotivet nå.

Først og fremst selvfølgelig fra fondsforvalter Nicolai Tangen selv. Som i sin historisk generøse gave til byen også gjorde det klart at det vil følge mer penger med gaven for å sikre en god måte å forvalte den på. Det var et ordentlig smart trekk — en slik gave kunne ellers blitt en flau knipe for en fattig kommune. Når Cultiva er villige til å kjøpe SKMUs lokaler, løser det også en pengefloke for visjonen om en tung kunstsamling på Silokaia. Og når det er så stor betalingsvilje hos noen, kan det utløse betalingsvilje hos andre. Nå skal det fris til storting og regjering. Denne symbiosen av private og offentlige penger er ideell i den blåblå kulturpolitikken. De har i hvert falle snakket mye om det. Nå kan de bevise.

Det er mektige aktører med gjennomføringskraft som kjører lokomotivet nå. Menn som ikke er redde for å ta seg til rette. Blåruss med sansen for organisasjons- og bedriftsbygging. Resultatet av dette arbeidet vil vise om de også har evner til samfunnsbygging i et litt videre perspektiv. Styringsgruppen, består blant annet av ordfører Harald Furre, Arvid Grundekjøn. Jan V. Johannesen, John Bernander og selvfølgelig - Nicolai Tangen selv. Og Mette Gundersen, med all sin politiske bagasje og verv i styret for Nasjonalmuseet. Det er jo ikke småfolk denne byen. I april etableres stiftelsen og da er Bentein Baardson og KODE-direktør Karin Hindsbo med. Det er litt av et lag som i sum skal fortøye denne visjonen i Silokaia.

Hele byen blir reorganisert

Og nettopp derfor - blir det en viktig jobb å forankre denne realiseringen av Tangen-samlingen bredt i byens befolkning. Folk flest, som det heter. Det er en gave som vil tilhøre oss alle. Allerede nå berører den oss alle. Hele byen blir reorganisert. Institusjoner blir til, institusjoner flyttes, arbeidsplasser skapes og med involveringen av Kanalbyen snakkes det jo egentlig om byggingen av en ny bydel. En havn for kunst og kultur: Silokaia.