Russiske øyeblikksbilder

Et duggfriskt bilde av det moderne Russland, med historie, litteratur og arkitektur som nødvendig bakteppe.