• Fra og med søknadsfristen 1. februar 2015 senker Cultiva Ekspress Kunst den nedre aldersgrensen fra 23 år til 20 år. FOTO: Tore André Baardsen

Cultiva Ekspress Kunst endrer søknadskriteriene

Cultiva Ekspress Kunst senker aldersgrensen og åpner for at folk bosatt utenfor Kristiansand kan søke om støtte.