• helle helle.jpg

Treffende realisme

Et lite mesterstykke om helt vanlige mennesker