Generalen som utfordret Hitler

Tysk hærsjef i 1933, von Hammerstein, kunne kanskje ha stanset Hitler. Hvorfor forsøkte han ikke? Dette er et kjernespørsmål i denne uhyre interessante og velskrevne boken.