- Håper det kan gi et realistisk bilde av måten vi jobber på

Tonje Bech Stray og André Mørch hadde med seg et kamera på slep da de var på ordenspatrulje i Kristiansand.