• Økte billettinntekter og lavere lønns- og honorarutgifter er blant årsakene til at det økonomiske resultatet til Kilden per november er over fem millioner bedre enn budsjettert. FOTO: Torstein Øen

Kilden går dobbelt så godt som budsjettert

Økte billettinntekter og reduserte lønnsutgifter har gitt Kilden et overskudd på drøyt 11 millioner etter årets 11 første måneder.