Joner: – Jeg ble så rørt at halsen snørte seg igjen