• Kjell Nupen (til v.), dronning Sonja og Ørnulf Opdahl i arbeid i atelieret på Hånes i juni 2011. Sammen opprettet de Stiftelsens H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend, finansiert ved salg av grafikken de laget. FOTO: Torstein Øen

Kjell Nupen får eget minnestipend

Dronning Sonjas kunstpris utvides med et eget minnestipend i Kjell Nupens navn. Prisen skal hvert annet år gå til en ung og lovende skandinavisk grafiker, og vinneren offentliggjøres på Nupens fødselsdag 5. september.