• Sacra Art Festival byr på et mangfold av kunstneriske uttrykk fra ulike religioner. Vokalensemblet A Filetta er en av bidragsyterne på årets festival. FOTO: Pressefoto

- Skal bygge broer mellom religioner

Sacra Art Festival skal feire livssynsmangfoldet gjennom de ulike religioners kunstneriske uttrykk. Blant annet gjennom bønnerop fra nyåpnet moské til konserten "Cohen, Dylan og Gud".