Kirkefestspill også i bakgård

Årets kirkefestspill byr på et omfattende musikalsk program. Samt øl og vin.