• VIKARJAKT: Magne Aasheim Knudsen (t.v.) jakter på vikar til jobben som daglig leder i Quart, slik at Jørgen Skauge kan konsentrere seg bare om booking. FOTO: Arkivfoto

Quart-bookingen er i gang

Bookingen til Quart 2008 har begynt, men festivaldato er fremdeles uviss.