Omslag Omslag Foto: Bokhuset forlag

Sørlandsfiskerienes kulturhistorie

Med sommerferier i Stølefjorden ved Portør som bakgrunn, dertil et langt liv som suksessrik forfatter og historiker med sjelden formidlingsevne, har forfatteren skapt et unikt verk om Sørlandet og fiskeriene.