Fjellet og dannelsen

Fjellet ble for nordmenn det storslagne byggverk ble for andre europeere.