Veldig godt om Norge under vann

«Havlandet» er en av de mest velskrevne og etterrettelige beskrivelsene av Skagerrakkysten som jeg kan huske å ha lest.