– Til jeg var 50 år, var jeg redd for å skrive

Det var ikke opplagt at Else «Sprossa» Rønnevig skulle bli forfatter.