• UTGANGSPUNKT: Verkene som danner utgangspunktet for prosjektet FOTO: Johan Otto Weisser

Historiefortelling uten historie