Jenteklining ga rekordtall

Unge, lettkledde modellspirer og sykehus-tv er god butikk for TV3.