Ingeborg og Konrad Opdahl: Trods mørkets harme - Vår skole stå!