Slik vil den nye kunstsiloen se ut etter ombyggingen. Her skal Sørlandets Kunstmuseum, Tangensamlingen og Kulturskolen inn om noen år. Slik vil den nye kunstsiloen se ut etter ombyggingen. Her skal Sørlandets Kunstmuseum, Tangensamlingen og Kulturskolen inn om noen år. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

Nå er direktørstillingen lyst ut