• KIRKETURNE: Hanne Krogh er tydelig på at hun er på kirketurne, og insisterer derfor på å synge i Kristiansand domkirke tross leien. Her opptrer hun samme sted i desember i fjor. FOTO: Tore André Baardsen

Flere reagerer på domkirkeprisen

Torstein Sødal og Ole Edvard Antonsen får støtte for kritikken mot leieprisene i Kristiansand domkirke. Den kommer fra managementene til Hanne Krogh og "Stille natt, hellige natt".