- Når man selger mange bøker, tjener man også penger på det

Når Unni Lindell og Tom Kristensen møter leserne, må de svare for seg. Om utroskap, for eksempel.