KONG OLAV V: Bronsestatuen av Kong Olav V er plassert på Europakaia og laget av billedhugger Anne Berit Nedland fra Gyland i Vest-Agder. Kongen er plassert på en polert marmorsøyle og er kledd i admiraluniform og holder en blomsterbukett. Han gjør en honnør med høyre hånd og portrettet skal være en gjengivelse av hvordan Kong Olav V så ut da han gikk i land i Kristiansand etter 2. verdenskrig. Kong Olav V var Norges konge fra 1957 til 1991 og skulpturen av han i Kristiansand ble avduket i 1997 og er finansiert via innsamlede midler, Kulturrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Foto: Ann Magritt Arnli
KONG OLAV V Foto: Ann Magritt Arnli
KONG HAAKON VVI: Midt på torvet står Kong Olav V's far og vokter byen fra en granittsokkel. Hele skulpturen er over seks meter høy fra bunn til topp, og bronseportrettet av kongen er på 3,25 meter i seg selv. Billedhugger, Per Palle Storm hadde helt klare tanker om hvordan han ønsket å fremstille Kong Haakon VVI da han laget skulpturen i 1951. Kongen vises rak og sterk, i bevegelse fremover og med en kraftig motvind som river i frakken. Storm ønsket ikke bare å avbilde kongen naturalistisk, men også å forsterke selve kongebegrepet. Statuen er finansiert av Kristiansand kommune og ble avduket 7. juni 1951 til minne om unionsoppløsningen i 1905 og kongens hjemkomst fra London 7. juni 1945. Dette var samme år som Kristiansand feiret sitt 300-årsjubileum. Foto: Arkivfoto/Arild Jakobsen
BEVARES: I forbindelse med byggearbeidene på torvet er Kong Haakon VVI for tiden innepakket av store treplater. Foto: Ann Magritt Arnli
BISKOP J.C. HEUCH: Skulpturen av biskop Heuch er laget av Karl Ludvig Jacobsen og står vendt mot Nedre torv utenfor Domkirken. Kunstneren var spesialist på portrettbyster, og har blant annet også laget en skulptur av Christian IV som man finner på Stortorvet i Oslo. J.C. Heuch er plassert på en marmorsøyle som har påskriften "For meg er livet Kristus", og selve portrettet er laget i bronse. Heuch var en norsk teolog, biskop og forfatter og han var biskop i Kristiansand fra 1889 til 1904. Denne skulpturen er egentlig laget i 1905, men ble ikke reist utenfor Domkirken før i 1930. Foto: Ann Magritt Arnli
THOMAS PETER KRAG: Krags portrett er å finne i Wergelandsparken. Den er laget av billedhuggeren, Joseph Grimeland og er en bronseskulptur plassert på en mørk marmorsøyle. Thomas Peter Krag var forfatter og lyriker fra Kragerø, og bror av Vilhelm Krag. Denne skulpturen ble først plassert i Kristiansand teater i 1956 og deretter flyttet til Wergelandsparken. Foto: Ann Magritt Arnli

SKULPTURER I KVADRATUREN: Viktige og store menn og kvinner har gjennom alle tider blitt hedret med portretter av seg selv gjerne plassert på en høy og dominerende sokkel. I dagens skulpturvandring tar vi for oss noen av herrene som speider ned på oss når vi beveger oss rundt i Kvadraturen. Hva man må ha oppnådd i livet for å bli satt på en sokkel på denne måten er uskreven regel. Men diskusjonene foregår i hvert fall hver gang en skulptur skal reises.

KONG OLAV V: Bronsestatuen av Kong Olav V er plassert på Europakaia og laget av billedhugger Anne Berit Nedland fra Gyland i Vest-Agder. Kongen er plassert på en polert marmorsøyle og er kledd i admiraluniform og holder en blomsterbukett. Han gjør en honnør med høyre hånd og portrettet skal være en gjengivelse av hvordan Kong Olav V så ut da han gikk i land i Kristiansand etter 2. verdenskrig. Kong Olav V var Norges konge fra 1957 til 1991 og skulpturen av han i Kristiansand ble avduket i 1997 og er finansiert via innsamlede midler, Kulturrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Foto: Ann Magritt Arnli

Fra torvet til kaia

I dag vandrer vi fra torvet med Kong Haakon VVI, til Kong Olav V på Europakaia og til Kong Christian IV i Festningsgata. Mange ville kanskje trodd at skulpturen av byens grunnlegger hadde stått her lengre enn den har. Men den ble ikke reist før i 1980. Men det finnes også andre menn enn konger som er portrettert og satt på sokkel her i byen. I Wergelandsparken finner man en byste av lyrikeren og forfatteren Thomas Peter Krag, bror av Vilhelm Krag og utenfor Domkirken troner biskop J.C. Heuch høyt på en sokkel og omkranses av fargerike tulipaner hver vår når det blomstrer.

BEVARES: I forbindelse med byggearbeidene på torvet er Kong Haakon VVI for tiden innepakket av store treplater. Foto: Ann Magritt Arnli

Tildekket Haakon VVI

Alle disse skulpturene er laget av forskjellige kunstnere med ulike arbeidsmetoder og stiler. Fra Per Palle Storms velkjente bronsestatue av Kong Haakon VVI på torvet fra 1951 og til Anne Berit Nedlands portrett av Kong Olav V på Europakaia fra 1997. For tiden er førstnevnte gjemt bort av store trevegger i forbindelse med byggearbeidene som foregår på torvet, men vi har funnet et gammelt arkivbilde av skulpturen for å friske opp minnet om hvordan han ser ut.

Interessert i å vite mer om skulpturer også utenfor Kvadraturen? Sjekk ut nettsidene til Agderkultur.