• CHRISTIAN IV: Bronsestatuen av kong Christian IV er plassert midt i Festningsgata, Kvadraturens bredeste trafikkerte gate. Arne Johan Vinje Gunneruds portrett av kongen er smått humoristisk, med den spesielle beinstillingen og med hatten på snei. Sokkelen kongen står på viser motiver som henspeiler på hans virksomhet, blant annet en havfrue og et seilskip. Skulpturen ble reist i anledning Redernes Skipskreditforenings 50-årsjubileum i 1980. Kunstneren, Arne Johan Vinje Gunnerud var født i Drøbak i 1920 og deretter bosatt i Arendal, hvor han døde i 2007. Han var blant annet utdannet under Per Palle Storm ved Kunstakademiet fra 1951 til 1954. FOTO: Ann Magritt Arnli

Byens høye herrer i bronse

Fra flere høye sokler rundt om i Kvadraturen speider viktige og betydningsfulle menn til enhver tid ned på oss. Vi ser litt nærmere på noen av dem.