Skorgan i Vigelands univers

Anita Skorgan har sammen med et knippe musikere latt seg inspirere av kunstneren Emanuel Vigeland.