Biografi i Egners ånd

Stortartet biografi om en mann som trodde på det gode i mennesket.