• KOORDINATOR: Louise Tallaksen Pariggi har tatt på seg å avvikle kulturnatta FOTO: Kjartan Bjelland

Kulturnattas redningskvinne

Kulturnatta stod i fare for å avlyses, men nå har Louise Tallaksen Pariggi fått koordinatoransvaret. 29. september arrangeres den årvisse kulturfesten i Kristiansand.