• Det foreløpige regnskapet som legges fram, viser at Kilden ligger 2,3 millioner kroner bak budsjett, og at billettinntektene svikter med 7 millioner i forhold til budsjett hittil i år. FOTO: Reidar Kollstad

Kilden må spare

Kilden budsjetterte for optimistisk både på billettsalg og annet salg, og nå bremses det på kostnadssiden.