• Randi Øverlands (Ap) forslag ble nedstemt mens Tore Askildsens (KrF) forslag fikk flertall. FOTO: Kjartan/WiFi

Seier for Kunstsilo

SKMUs søknad om 25 millioner kroner til Kunstsilo ble innvilget av Vest-Agder fylkesting. Vilkårene fra Aps Randi Øverland ble nedstemt.