• Omslagsbilde FOTO: Oktober

Klokt og klårt om verkeleg fridom

Boka endar sterkt kritisk til både norsk og amerikansk økonomisk politikk i dag