Hove la fram sitt miljøregnskap

Hovefestivalen kunngjorde i dag at de har nådd målet om å bli Nordens første karbonnøytrale festival.