• ILLOJALT: Toffens brev skal ha fått flere til å forundre seg over Toffens illojalitet. FOTO: Tore-André Baardsen

Dette er Toffens kritikk av Quart festivalen

Brevet som har sirkulert i bookingmiljøet har fått enkelte av kontaktene til å tro at festivalen var i oppløsning, melder Dagbladet. Toffen ramser opp negative sider ved festivalen han var med å bygge opp gjennom 15 år, samtidig som han fremhever Hovefestivalen i Arendal.