God is-start

Isdans på tv om våren skremmer ikke tv-folket.