Mette-Marits inter­esse for litte­ratur er ikke særlig inter­essant