• FOTO: Jacob Buchard

Fem millioner kroner til Hestmanden

Regjeringen foreslår å gi fem millioner kroner til drift av krigsseilermuseet D/S Hestmanden i 2020.