16 kunst­nere samles til utstil­ling uten lover og regler

foto