• Forberedelsene til bygging av Kunstsilo har begynt. Stiftelsestilsynet har heller ingen innvendinger. FOTO: Jacob Buchard

Stiftel­sestil­synet godtar Kunst­silo-vedtak

Stiftelsestilsynet godtar habilitetsvurderingen for Cultivas Kunstsilo-vedtak.