• FOTO: Scanpix

Vant du billetter til CC Cowboys?

CC Cowboys er tydeligvis populære på Sørlandet etter vår konkurranse å dømme.