• FOTO: Torstein Øen

- Hynnekleiv er en plageånd

Anne Hamre reagerer sterkt på at Odd Hynnekleivs uttalelser om arbeidstvisten mellom de to etter at partene er blitt enige om et forlik.