• I anledning tusenårsskiftet, ble Barbro Raen Thomassen bedt om å lage 14 relieffer basert på barnetegninger av Jesu vei til korset og graven. Nå stilles de ut i galleriet til Olga Grimsmo Nilsen. FOTO: Eva Myklebust

Vil minnes Jesu lidelseshistorie

Det måtte en liten skattejakt til for å spore opp de 14 relieffene til Barbro Raen Thomassen. Nå er de stilt ut på Galleri Geitodden