• Rolf Løvland ser på Sanden Studio som et musikalsk hjem, og velger derfor å bli eier sammen med Råsberg. FOTO: Kristin Ellefsen

Løvland kjøper Sørlandets største studio

Rolf Løvland og Roald Råsberg er de nye eierne av Sanden Studio på Gimlekollen.