• Disse delene av Gimle Gård vil Kristiansand kommune overføre til Statsbygg og universitetsmuseum. Styret for Gimle gård ber om at det runde ridehuset brukes til å stille ut Titti Arenfeldt-Omdals samling av vogner, karjoler og sleder. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Vognsamlingen stuet vekk

Den store vognsamlingen etter Titti Arenfeldt-Omdal er stuet vekk på Lista. Det synes Anne Ma Timenes er trist.