• FOTO: Kristin Ellefsen

Spilte fletta av Hove-publikum

Heroes & Zeroes
Amfiscenen kl. 15.30
Hovefestivalen